ZAMÓW I ODBIERZ OSOBIŚCIE SWOJE ZAKUPY szczegóły     

Regulamin zakupów
 

Regulamin zakupów

§ 1.

Sklep Internetowy Dar Terapii działający pod adresem www.sklep-darterapii.pl prowadzony jest przez Martę Ciechanowicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą DAR TERAPII MARTA CIECHANOWICZ z siedzibą w Warszawie (01-873) przy ul. Antoniego Magiera 1 m. 13, wpisaną do CEIDG, z numerem NIP: 118-090-62-85, Regon 142800035, dalej zwany „Sklep Internetowy Dar Terapii”.

Kontakt ze Sklepem Internetowym Dar Terapii jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@darterapii.pl telefonicznie:  606 763 336; oraz pisemnie na adres: 01-873 Warszawa, ul. Magiera 1/13

Regulamin określa zasady dokonywania zamówień i zakupów w Sklepie Internetowym Dar Terapii. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą Klienta na wszystkie postanowienia zawarte w regulaminie. Niniejszy regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego Dar Terapii, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.

 

§ 2.

Sklep Internetowy Dar Terapii prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach Sklep Internetowy Dar Terapii zamieszcza na stronie: www.sklep-darterapii.pl

Wszystkie towary dostępne w Sklepie Internetowym Dar Terapii są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego Dar Terapii są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny podane na stronach Sklepu Internetowego Dar Terapii nie zawierają kosztów dostawy i ewentualnych kosztów związanych z wyborem sposobu płatności. Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon lub na życzenie Klienta faktura VAT. W przypadku faktury VAT konieczne jest przesłanie danych do faktury mailem.

 

Oferty promocyjne w Sklepie Internetowym Dar Terapii nie łączą się.

 

§ 3.

W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:

a/ wyboru zamawianego towaru;

b/wyboru sposobu dostawy, spośród dostępnych w Sklepie Internetowym Dar Terapii;

c/ podania adresu dostawy;

d/ wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w Sklepie Internetowym Dar Terapii.

Zamówiony towar dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich) lub poczty. Klient jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostaw.

Cennik dostaw dotyczy wysyłek realizowanych na terytorium Polski.

 

Jeżeli towar ma zostać wysłany na inny adres niż ten podany w zamówieniu, Klient powinien niezwłocznie po złożeniu zamówienia wysłać adres do wysyłki mailem.

 

§ 4.

Możliwe są następujące formy płatności:

  • Za pobraniem – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze towaru lub na poczcie. W wybranych przypadkach Sklep Internetowy Dar Terapii zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
  • Przelewem - po potwierdzeniu dostępności zamówionego towaru, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklep Internetowy Dar Terapii, zamówienie jest przekazywane do magazynu Sklepu Internetowego Dar Terapii w celu przygotowania wysyłki. Czas oczekiwania na wpłatę to 4-5 dni.

Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w cenniku transportu.

§ 5.

W przypadku niektórych rodzajów towarów dostępnych w Sklepie Internetowym Dar Terapii, Sklep Internetowy Dar Terapii zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nie udostępnianie określonych opcji płatności.

Orientacyjny czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 14 dni roboczych. Czas realizacji upływa od momentu potwierdzenia przez Sklep Internetowy Dar Terapii dostępności zamówionego przez Klienta towaru do chwili przygotowania zamówionego towaru do wysyłki. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości. tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych towarów.

Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany, wówczas Sklep Internetowy Dar Terapii kontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia.

W przypadku płatności przelewem termin realizacji wydłuża się o czas realizacji przelewu, a w przypadku płatności ratalnej – o czas przygotowania i podpisania umowy ratalnej.

Przesyłki dostarczane są pocztą zazwyczaj w ciągu 2-5 dni, a firmą kurierską w ciągu 1-2 dni od wysyłania przesyłki z magazynu Sklepu Internetowego Dar Terapii.

§ 6.

Towary posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.

 

Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podane są w karcie gwarancyjnej.

Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta we wskazanych serwisach oraz uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi.

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Dar Terapii, Klient może zgłaszać pod adresem e-mail:info@darterapii.pl. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Dar Terapii.

 

Sklep Internetowy Dar Terapii zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wad towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru lub może odstąpić od umowy sprzedaży. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres:

Dar Terapii 01-737 Warszawa, ul. Elbląska 10

Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji.

Sklep Internetowy Dar Terapii niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Po rozpatrzeniu reklamacji Sklep Internetowy Dar Terapii zwróci Klientowi koszty związane z odesłaniem towaru reklamowego (paczka ekonomiczna).

W przypadku, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sklep Internetowy Dar Terapii.

 

§ 7.

Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) kodeksu cywilnego może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania zamówionego towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konsument musi poinformować Sklep Internetowy Dar Terapii o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (wysyłając pismo pocztą na adres 01-873 Warszawa, ul. Magiera 1/13 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail:info@darterapii.pl).

 

W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy konsument może skorzystać z formularza odstąpienia, ale nie jest to obowiązkowe.

 

W przypadku odstąpienia od umowy Sklep Internetowy Dar Terapii zwraca wszystkie otrzymane od konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy Dar Terapii).

Sklep Internetowy Dar Terapii dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sklep Internetowy Dar Terapii  może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty wtedy, gdy będzie odesłany kompletny, a sam towar oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu towaru, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru cech i funkcjonowania towaru.

 

Konsumentowi, nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy przedmiotem zakupu jest towar o właściwościach określonych przez konsumenta w zamówieniu. Do towarów o właściwościach określonych przez konsumenta w zamówieniu należą towary, które nie znajdują się w aktualnej ofercie Sklepu Internetowego Dar Terapii i są zamawiane/sprowadzane przez Sklep Internetowy Dar Terapii zgodnie ze ściśle określonych przez konsumenta właściwościach na jego specjalne zamówienie.

§ 8.

Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sklepem Internetowym Dar Terapii w celu wyjaśnienia sprawy. Sporządzony w obecności kuriera protokół jest podstawą do zgłoszenia reklamacji.

§ 9.

Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Internetowego Dar Terapii nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu Internetowego Dar Terapii, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie towaru.

Po złożeniu zamówienia na adres e-mail wskazany podczas rejestracji Sklep Internetowy Dar Terapii wysyła wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji lub odmowę przyjęcia zamówienia do realizacji z uwagi na brak dostępności towaru.

 

§ 10.

W trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym Dar Terapii Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym Dar Terapii. Zgoda ta jest dobrowolna, jednakże konieczna w celu dokonania rejestracji i złożenia zamówienia na towar.

Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego Dar Terapii w związku z zakupami jest Marta Ciechanowicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DAR TERAPII MARTA CIECHANOWICZ z siedzibą w Warszawie (01-873) przy ul. Antoniego Magiera 1 m. 13.

 

Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

 

§ 11.

Sklep Internetowy Dar Terapii nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki „cookies” używane są w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. Pliki „cookies” przechowują informację o geolokalizacji, języku odwiedzającego stronę, oraz losowe dane dotyczące identyfikatorów sesji. Gromadzone dane pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 

Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików „cookies” może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego Dar Terapii Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies”. Ustawienia przeglądarki mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Więcej informacji o wyłączeniu automatycznego zapisu plików „cookies” można odnaleźć w ustawieniach przeglądarki (oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych).

 

§ 12.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

Sklep Internetowy Dar Terapii zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian.

Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie stacjonarnego sklepu DAR TERAPII w Warszawie (01-873) przy ul. Antoniego Magiera 1 m. 13, a także pod adresem http://sklep-darterapii.pl/regulamin-zakupow

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

 

 

Adresat __________________________________________________________

[w tym miejscu należy wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

 

 

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów _______________________________________________

 

Data odbioru towaru__________________________________________________

 

 

Imię i nazwisko konsumenta____________________________________________

 

 

Adres konsumenta____________________________________________________

 

 

 

 

____________________

Podpis konsumenta i data

 
Bezpieczne zakupy

certyfikat SLL

Produkt dnia
Mega klocki Zestaw III
Mega klocki Zestaw III
700,00 zł 569,11 zł
szt.
MASAŻER DIGNITY 6 głowicowy model: ME7711
MASAŻER DIGNITY 6 głowicowy model: ME7711
198,00 zł 160,98 zł
szt.
Kołnierz shiatsu z podgrzewaniem,  Medivon CF-6001
Kołnierz shiatsu z podgrzewaniem, Medivon CF-6001
280,00 zł 227,64 zł
szt.
Materac 4 częściowy składany 240x60x5cm
Materac 4 częściowy składany 240x60x5cm
282,00 zł 229,27 zł
szt.
Samobieżne pedały – Kordonka
Samobieżne pedały – Kordonka
165,00 zł 134,15 zł
szt.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl